Gwarancja

Ubezpieczenie gwarancyjne zapewnia ochronę właścicielowi pojazdu na wypadek wystąpienia awarii w jego samochodzie. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty robocizny i materiałów niezbędnych do usunięcia niesprawności w pojeździe. Konstrukcja programów gwarancyjnych oparta na szeregu czynników zmiennych umożliwia wszechstronne kształtowanie warunków ubezpieczeń i wysokości składki w zależności od przyjętych założeń i zamierzonych celów.

ZAKRES OCHRONY

Aktualnie oferujemy cztery zakresy ochrony. Zakres najwęższy obejmuje elementy wewnętrzne silnika i skrzyni biegów. Zakres najszerszy jest porównywalny z gwarancją fabryczna producenta. Zakresy szersze, a co za tym idzie droższe, oferowane są do samochodów nowych i kilkuletnich będących w dobrej kondycji technicznej. Dla samochodów starszych, oferta oparta jest na zakresach węższych.

W ramach ubezpieczenia kosztów napraw ochroną ubezpieczeniową objęte są min.:

  • wariant brązowy - silnik, skrzynia biegów, przekładnia hydrokinetyczna, mechanizm różnicowy, obudowy, itd.
  • wariant srebrny - silnik, skrzynia biegów, układ przenoszenia napędu, układ hamulcowy, układ kierowniczy, wał napędowy, obudowy, itd.
  • wariant złoty - silnik, skrzynia biegów, układ przenoszenia napędu, wyposażenie elektryczne, układ hamulcowy, zawieszenie, układ kierowniczy, układ paliwowy, układ chłodzenia silnika, sprzęgło, wał napędowy, obudowy, itd.
  • wariant platynowy - wszystkie mechaniczne i elektryczne elementy oraz zespoły pojazdu wchodzące w skład oryginalnego wyposażenia fabrycznego lub części zamienne zatwierdzone przez producenta z wyjątkiem elementów wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

POMOC ASSISTANCE

W ramach pomocy Assistance oferowana jest pomoc fachowa na miejscu awarii polegająca na wykonaniu prostych napraw. Jeżeli nie dadzą one skutku pojazd jest holowany bezpłatnie do serwisu.

W przypadku awarii w trakcie podróży istnieje możliwość pokrycia kosztów noclegu na czas naprawy lub pokrycia kosztów przejazdu innymi środkami transportu.

Firma WAGAS ma zorganizowane dla tego typu programów Centrum Autoryzacji Szkód z profesjonalnym call centre.

Ostateczny kształt produktu zależy od indywidualnych ustaleń dla konkretnego programu.

Polecamy